Dr. Lija Karlsone
A A A

Det diagnostiske utstyret Oculyzer

Det diagnostiske utstyret Oculyzer er utviklet innen Pentacam-teknologien som tillater berøringsfri måling og lager en analyse av hele fremre del av øyet. Målingene blir utført fra den fremre delen av hornhinnen til baksiden av linsen.

Oculyzer_Persp_01.gif

Det integrerte og roterende Scheimpflug-kameraet tar opp til 50 bilder i realtid med opp til 25 000 målepunkter. Under det roterende måleforløpet blir det tatt bilder med finmasket punktmatrise i sentrum som registrerer høytoppløselig data fra hornhinnens midtdel og dermed gir 3D analyse.

 

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU