Dr. Dace Vaganova
A A A
SÄRSKILT ERBJUDANDE FÖR PATIENTER FRÄN SVERIGE!

·   Synkorrektionsoperation enl. Wavefront LASIK-metoden

·   Tre nätter pä konfortabla Albert Hotel i centrum av Riga (inkl. frukost)

·    Synundersökning före och efter operation

·    Inkl. nödvändiga läkemedel under den första perioden efter operation

  Pris endast 13 000 SEK!

 Information pr telefon  +371 25 41 77 77 el.mail:  info@lasik.lv!

IMG_3167.jpg

Dr Lukins ögonklinik har certifierats med ISO 9001:2008 (certifikatet).

Dr Lukins klinik har som hittills första och enda ögonklinik i Lettland erhållit det internationella kvalitetscertifikatet  ISO 9001:2008, en kvalitetsbekräftelse från internationella auditorföretag.

Som en av klinikens prioriteringar erbjuder vi högkvalitativa tjänster och bästa möjliga omvårdnad åt våra patienter. Vi lägger därför vikt vid att varje patient redan före det första besöket kan övertyga sig om kvaliteten hos våra tjänster och månar om att tillfredsställa patienternas behov.

Vi strävar efter att ge varje enskild patient  profesionell omvårdnad och human behandling.

Den 27 april 2010 tilldelades ögonkliniken  kvalitetscertifikatet ISO 9001:2008 av Det Norske Veritas  – en bekräftelse av att verksamheten motsvarar internationella kvalitetskrav.  

ISO 9001:2008 utgör inte bara ett intyg på personlig professionalitet, teknologi och att utrustningen motsvarar leverantörenas krav utan även på att företaget ständigt vill förbättra och utveckla sig. Vi månar om våra patienters välmåga och hoppas därför att det ISO 9001:2008 certifikat som vi erhållit  bidrar till att även företrädare för andra branscher kommer att inspireras att ta emot liknande kvalitetsbevis.

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU