Dr. Lija Karlsone
A A A

Kataraktoperation

Katarakt (kallas även grå starr) innebär att ögats lins grumlas. Linsen finns på regnbågshinnan (ögats färgade del) och hjälper ögat att fokusera föremål, dvs. ge klar syn. Grumling av linsen leder till försämring av synen.

Symtom på katarakt:

  • försämring av synen utan smärtkänsla 
  • behov av att byta glasögonlinser 
  • försämrat mörkerseende 
  • behov av starkt ljus vid läsning

Behandling

Till en början kan det räcka med byte av glasögonlinser för synförbättring. Med tiden försämras dock synen p gr a kataraktens progressiva karaktär.

Katarakten kommer aldrig att bli bättre el. förminskas, den kan stanna av el. långsamt försämras. Katarakten kan inte botas m.hj.a läkemedel, droppar el. övningar.

Enda behandlingsmetod är att ersätta ögats naturliga lins med en artificiell sådan.

Det finns två sätt att operera en katarakt:

1.   Man använder s.k. extrakapsulär extraktion m.hj.a ett litet snitt (manuellt)

2.   Extrakapsulär extraktion med ett litet snitt m.hj.a. ultraljud (fakoemulsifikation)

Fördelar med fakoemulsifikation:

  • mindre stress mot hornhinnans inre epitel 
  • mindre risk för komplikationer efter operation.

I slutet av operationen sätter man in en artificiell lins f.a. förnya ögats fokuseringsförmåga, dvs. tydlig synförmåga vid varierande avstånd.

Under operation används tyska Zeiss mikroskop och den i USA producerade Alcon ultraljuds -fakoemulsifikationsapparaten.

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU