Klinikchef dr Felikss Lukins
A A A

I prislistan ersätts LVL av EUR!

Vi har glädjen att informera er om att betalning för ALLA våra behandlingsmetoder fortsättningsvis kommer att kunna erläggas i euro!

Prislista för våra ögonoperationer fr.o.m. 1. sept. 2010:

Wavefront LASIK - 1400 EUR;

FEMTOLASIK - 2100 EUR;

TRANS-EPI LASIK - 1950 EUR!

Priset för våra operationer avseende syn-korrigering inkluderar framgent även obligatoriska  postoperationella undersökningar under  PATIENTENS HELA LIVSTID samt all medicinering  under den första perioden efter operation.

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU