Klinikchef dr Felikss Lukins
A A A

Analyzer diagnosinstrument

Med sin grund i Tscherning principen mäter Analyzer instrumentet i det synliga spektrumet (660 mm) för att undvika kromatiska fel. En s.k. funduskamera ger en retinal bild av ett rutmönster som består av 168 ljusstrålar vilket är tillräckligt för att diagnostisera större avvikelser (upp till 6:e graden).

Analyzer_blueline-008658.gif

 

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU