Dr. Ilga Lūkina
A A A

WAVELIGHT EX500 EXCIMER LASER

WaveLight® EX500 Excimer Laser för effektiv och tillförlitlig synkorrektion.

I dr Lukins ögonklinik utförs ögonoperationer med laser med hjälp av världens snabbaste excimerlaser -  WaveLight EX500, den enda i sitt slag i Baltikum. Den senaste excimerlasern från WaveLight® är en vidareutveckling av den beprövade ALLEGRETTO WAVE® excimerlaser teknologin med integration av många nya funktioner för snabba, säkra och pålitliga refraktiva laserbehandlingar. PerfectPuls-teknologin möjliggör ett optimalt behandlingsresultat med hög precision och säkerhet.

EX500 Side View2.gif

WaveLight®EX500 är f.n världens snabbaste excimerlaser. Ökad effektivitet m.hj.a. WaveLight® algorithm och den snabba lasern medför lägre stromal uttorkning av hornhinnan under behandling, minskad känslighet för rörelser hos patienten, större bekvämlighet för patienten och optimerade resultat. 

Förbättrad strålgångs teknologi.

 Flerdimensionell ögontracker (apparatur f. mätning av ögonrörelser) av 1050 Hz-typ med en latenstid om två millisekunder.

OCLR en interferometer baserad pakymeter för att mäta och övervaka hornhinnans tjocklek före, under och efter ablationen.

Pakymetri (mätning av hornhinnans tjocklek) och behandlingsdata dokumenteras m.hj.a. ett automatiserat system för lagring av loggfiler som skapats för att underlätta patientuppföljningen.

Avancerat operationsmikroskop med ”over-head” och steglös avbildning med elektronisk zoomfunktion ger information om patienten, data om ögonspårning, egenskaper hos pakymetersignalen samt laserstatus.

Genom att använda en videokamera med hög upplösning och ljusanpassning skapas alternativ för både dokumentation och observation genom att flödet skyddas från galvanism.

WaveNet Computer Network ansluter alla WaveLight system inklusive WaveLight® EX500 excimerlaser och hela skalan av kirurgiska diagnoser för smidig överföring av såväl patientdata som parametrar för diagnos och behandling.

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU